Rádiová síť Motorola Praha

Na území hlavního města Prahy provozujeme digitální rádiovou síť Motorola Praha s retranslační stanicí (rádiový vysílač - zesilovač signálu) umístěnou na televizní věži TV Praha Žižkov. Díky umístění anténního systému v nejvyšších patrech Žižkovského vysílače se nám podařilo pokrýt rádiovým signálem hlavní město Praha a jeho blízké okolí. Hlavní město je rádiovým signálem pokryto téměř z 95%. Rádiový signál z digitální rádiové sítě Motorola Praha lze individuálně a za určitých podmínek rozšířit i na další území v ČR. 

V této provozované digitální rádiové síti nabízíme hlasové a datové služby. Poskytované služby jsou zajišťovány prostřednictvím ručních, vozidlových a dispečerských digitálních vysílaček Motorola (radiostanic) řady DM a DP v kmitočtovém pásmu UHF 450MHz s protokolem Motorola Capacity Plus Single Site. V rádiové síti je dále možné pracovat i se zařízením jako jsou mobilní telefon, PC nebo tablet. Pro komunikaci mezi touto technikou a radiostanicemi je potřeba instalovat speciální SW aplikace a interface.    

Uvedený rádiový systém umožňuje při využití hlasových služeb pohotový a přitom cenově dostupný způsob mobilní komunikace. Trunkové digitální vysílačky (radiostanice) slouží výhradně k firemní komunikaci a tak eliminují mimopracovní hovory. Dále jejich velkou výhodou je okamžitá dosažitelnost nejen jednotlivců, ale i celých skupin účastníků při stisknutí jediného tlačítka. Při využití datových služeb je možné prostřednictvím rádiové sítě přenášet telemetrii, statusy, data menších objemů nebo GPS polohy jednotlivých radiostanic (účastníků). Každému zájemci vytvoříme samostatnou hovorovou nebo datovou skupinu a zajistíme vysokou bezpečnost přenášených informací. V rámci dalších služeb spojených s touto rádiovou sítí nabízíme např. archivaci jednotlivých relací, vybudování dispečerského pracoviště s řízením radiostanic prostřednictvím SW aplikací, hlasovou navigaci do radiostanic v několika světových jazycích, propojení rádiových relací do mobilních telefonů a jiné.  

Dispečerské a vozidlové radiostanice v pásmu UHF 450MHz vhodné do digitální rádiové sítě Motorola Praha:
Pokud nevlastníte některou z uvedených radiostanic, ceny jednotlivých modelů naleznete v našem e-shopu. Označené modely radiostanic hvězdičkou se již nevyrábí, ale do systému je možné je aktivovat. 

 • Motorola DM2600
 • Motorola DM3400* a DM3401*
 • Motorola DM3600* a DM3601*
 • Motorola DM4400*, DM4401*, DM4400e a DM4401e
 • Motorola DM4600*, DM4601*, DM4600e a DM4601e

 

Ruční radiostanice v pásmu UHF 450MHz vhodné do digitální rádiové sítě Motorola Praha:
Pokud nevlastníte některou z uvedených radiostanic, ceny jednotlivých modelů naleznete v našem e-shopu. Označené modely radiostanic hvězdičkou se již nevyrábí, ale do systému je možné je aktivovat. 

 • Motorola DP3400* a DP3401*
 • Motorola DP3600* a DP3601*
 • Motorola DP2400*, DP2600*, DP2400e a DP2600e 
 • Motorola DP3441*, DP3441e a DP3661e
 • Motorola DP4400*, DP4401*, DP4400e a DP4401e
 • Motorola DP4600*, DP4601*, DP4600e a DP4601e 
 • Motorola DP4800*, DP4801*, DP4800e a DP4801e

 

Služby v rádiové síti si lze pronajmout jak krátkodobě, tak i dlouhodobě. Při několika denním využití se účtovaný poplatek pohybuje mezi 60Kč - 160Kč za radiostanici a den. Při dlouhodobější spolupráci se služba účtuje měsíčně a paušální hovorový poplatek za každou aktivovanou radiostanici do systému se účtuje v rozmezí od 380Kč - 580Kč. Výše finálního poplatku se určuje podle počtu aktivovaných radiostanic a podle délky spolupráce.  

V případě, že máte o tuto službu zájem, neváhejte nás kontaktovat a my vám rádi vypracujeme cenovou nabídku. V případě, že radiostanice vhodné pro provoz v digitální rádiové síti Motorola Praha nevlastníte a nechce si je ani pořizovat, rádi vám radiostanice po dohodě pronajmeme.