Vysílačka v mobilu

Vysilacky LTE 1

Vysílačka v mobilu je chytrá aplikace určená pro rychlou komunikaci mezi větším počtem uživatelů, tak jak ji známe u klasických vysílaček (radiostanic). LTE rádiová síť je soubor zařízení, které jsou provozovány v systémech WiFi, GSM, 3G a 4G (LTE). Účastnické radiostanice, které se v těchto rádiových sítích používají pro komunikaci, jsou nejčastěji označovány jako GDR radiostanice nebo vysílačky LTE (POC radiostanice).  Jejich dosah je srovnatelný s dosahem běžných mobilních telefonů. Provoz GDR vysílaček je ovlivněn dostupností datových služeb v sítích mobilních operátorů, které jsou účastníkovi k dipozici prostřednictvím SIM karty. V případě dostupnosti signálu od operátora je tedy dosah GDR radiostanic (Global Digital Radio) celosvětový. 

Nabídka radiostanic GDR, POC a vysílaček LTE
Radiostanice lze rozdělit do dvou základních kategorií. První kategorií jsou přístroje, které vzhledem připomínají profesionální ruční nebo vozidlovou radiostanici. Druhá kategorie zahrnuje běžné přístroje s OS Android jako je mobilní telefon nebo tablet s dostupností WiFi nebo pomocí datové SIM karty s dostupností na operátora mobilní 3G/4G sítě.  

 

V LTE rádiových sítích jsou k dispozici následují služby:

Skupinová komunikace 
Radiostanice GDR fungují stejným způsobem jako klasické analogové nebo digitální radiostanice. Jedním stiskem tlačítka PTT lze naráz komunikovat se všemi dostupnými účastníky sítě nebo s účastníky vybrané skupiny.

Privátní -  individuální komunikace
Mimo skupinovou komunikaci je také možné provádět soukromé hovory jen s jedním ze seznamu vybraným účastníkem. Probíhající hovor, tak slyší jen účastník, který byl k tomuto typu komunikace vyzván a při odpovědi jen účastník, který hovor inicioval.Ostatní účastníci skupiny (celé sítě) relace neslyší.

Zobrazení stavů ostatních uživatelů ve skupině
Stavy a informace a dostupnosti jednotlivých uživatelů jsou zobrazovány v reálném čase a jsou okamžitě k dispozici jak pro dispečerská pracoviště, tak i v mobilní aplikaci ostatních uživatelů.  

Textový Chat
Kromě hlasové komunikace je k dispozici každému účastníkovi v rámci jeho uživatelské aplikace i chat (zasílání a příjem textových zpráv). K vlastním zprávám je možné připojovat fotografie, různé druhy dokumentů, jako jsou PDF, TXT, DOC apod.  

GPS sledování polohy radiostanic GDR/LTE
U radiostanic lze online sledovat jejich polohu na mapovém podkladu Google Maps, nebo OpenStreetMap bez nutnosti omezení hlasové komunikace v síti. Aktuální poloha všech účastníků sítě je zobrazována dle potřeby a nastavení a je k dispozici jak v dispečerské aplikaci, tak i v aplikaci uživatelské na každé  GDR radiostanici s displejem.

Tísňové volání „Emergency Call“
Všechny radiostanice mají možnost režimu Emergency. Jedná se o tísňové tlačítko, které po stisknutí aktivuje nouzový režim radiostanice pro přivolání pomoci. 

Bezpečná komunikace
Hlas i data v této LTE síti jsou přenášena digitálně. Není tedy možné standardním způsobem odposlouchávat hlasovou komunikaci nebo sledovat pohyb jednotlivých radiostanic bez vědomí správce sítě. Zabezpečení je srovnatelné s běžným hlasovým hovorem z mobilního telefonu. 

Prioritní volání
Jednotlivým radiostanicím lze nastavit prioritu komunikace v rozmezí. Lze tak určit, která radiostanice či dispečink má v síti přednostní právo komunikace.

Záznamové zařízení
Radiová síť má možnost zaznamenávat hlasovou komunikaci a polohy jednotlivých radiostanic. Jednotlivé záznamy jsou opatřeny časovou a identifikační značkou. Lze tak rychle nalézt a přehrát libovolnou komunikaci.

 Zmiňované služby lze řešit prostřednictvím následujících sítí: