ČTÚ

Český telekomunikační úřad (také ČTÚ) je ústřední správní úřad České republiky pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. Byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ke dni 1. května 2005. Úřad je právním nástupcem Českého telekomunikačního úřadu, který byl jako samostatný správní úřad zřízen zákonem o telekomunikacích ke dni 1. července 2000.