Slovník pojmů

A C Č D I R

ANSS

Analog Single Site je sestava několika rádiových repeaterů (převaděčů) pracující v analogovém režimu a pokrývající svým signálem společné území. Rádiové repeatery jsou propojeny anténním slučovačem do jednoho anténního systému.

CPMS

Motorola Capacity Plus Multi Site

CPSS

Motorola Capacity Plus Single Site

ČTÚ

Český telekomunikační úřad (také ČTÚ) je ústřední správní úřad České republiky pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v…

Direct

Přímý režim komunikace radiostanic s omezeným dosahem dle prostředí.

IPSC

Motorola IP Site Connect  (IPSC) je k dispozici pouze pro digitální režim radiostanic a rádiových repeaterů. Rozšíření IPSC se využívá u rádiových sítí při sestavě dvou a více od sebe vzdálených rádiových zesilovačů Motorola SLR. Rádiové…

Radiostanice

Radiostanice je zařízení pro bezdrátový přenos mluveného slova, dat nebo jiných informací přeměněných na elektrický signál, který se přenáší pomocí vysoké frekvence rádiových vln. Radiostanice obsahuje vysílač a přijímač v jedné konstrukci. V…

Repeater

Rádiový repeater (také zesilovač rádiového signálu, převaděč nebo opakovač).