Radiostanice

Radiostanice je zařízení pro bezdrátový přenos mluveného slova, dat nebo jiných informací přeměněných na elektrický signál, který se přenáší pomocí vysoké frekvence rádiových vln. Radiostanice obsahuje vysílač a přijímač v jedné konstrukci. V minulých dobách se jednalo často o celé budovy, později radiové vozy a dnes již vysílač a přijímač jsou umístěny společně v jednom krytu od stolních provedení, až po miniaturní ruční přístroje.

Hovorově je radiostanice označována také, jako vysílačka.

 

Podle použití lze radiostanice rozdělit na následující kategorie: 

  • Civilní radiostanice (CB: 27MHz, PMR: 446MHz)
  • Amatérské radiostanice
  • Profesionální radiostanice
  • Vojenské radiostanice
  • Lodní radiostanice
  • Letecké radiostanice
  • Radiostanice do výbušného prostředí (ATEX) 

Provoz radiostanic v České republice je pod správou Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ).