NOVÉ VŠEOBECNÉ OPRÁVNĚNÍ PRO PROVOZ RADIOSTANIC NA ÚZEMÍ ČR - VO-R/16/05.2020-6

Od 1.7.2020 je platné nové všeobecné oprávnění pro sdílené rádiové kmitočty pro ČR vydané Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ). Hlavními změnami nového oprávnění jsou přidání dalších 4 kmitočtů pro ruční radiostanice pro hlasovou komunikaci a přidání 2 kmitočtů pro korekce GPS. Nové oprávnění je platné jen pro území ČR, v zahraničí tedy neplatí a pro provoz radiostanic se musí postupovat v souladu s platnými zákony v konkrétním státu. 

Celé znění nového všeobecného oprávnění č. VO-R/16/05.2020-6 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz je k nahlédnutí a ke stažení níže:

2020_Vseobecne opravneni_VO-R_16_05-2020-6

 

Nové všeobecné oprávnění nahrazuje původní oprávnění VO-R/16/08.2005-28.