Signal Festival Praha


⊃ Realizace: 2017, místo: Praha

Poskytnuté služby

 • Repeater režim - DIGITAL
 • Rádiový zesilovač -  několika kanálový rádiový komunikační systém pokrývající město Praha umístěný na TV Praha Žižkov, anténní slučovač TX/RX 
 • Ruční radiostanice Motorola DP3441e a DP3661e
 • Komunikační soupravy k radiostanicím
 • Vícenásobné stolní nabíječe a mobilní nabíječe v kufru
 • Individuální konfigurace techniky dle přání a potřeb uživatele
 • Voice Announcement - na zakázku vytvořená hlasová navigace s názvy hovorových skupin, stav baterie apod. v českém jazyce
 • Přehledové lepící štítky s názvy hovorových skupin apod. 
 • Doprava techniky na místo určení
 • Test funkčnosti a předvedení techniky, zaškolení obsluhy
 • Přepravní odolné kufry Peli a SKB s individuální výplní pro bezpečné a pohodlné umístění techniky

 

Další poskytované volitelné služby

 • Rozšíření systému o další rádiový zesilovač pro zvýšení počtu hovorových skupin
 • Rozšíření systému o další rádiový zesilovač při potřebě pokrýt signálem další území (IP režim)    
 • Identifikační kroužek na anténu radiostanice s pořadovým číslem
 • Dispečink
 • Automatické monitorování provozu radiostanic 
 • Emergency konfigurace - funkce pro tísňové volání
 • Komunikace do Smart telefonu/tabletu
 • Monitoring GPS polohy radiostanic
 • Indoor Tracking - monitorování polohy radiostanic uvnitř budov
 • Záznam rádiových relací 

 

Pro informace o uvedených funkcí nás prosím neváhejte kontaktovat telefonicky, osobně nebo prostřednictvím emailu.


  

 Repeater rezim 5