MAJÁLES PRAHA A MAJÁLESOVÝ PRŮVOD PRAHOU

Komunikační technikou (vysílačky Motorola DP1400 a DP3441e a rádiové systémy Motorola SLR) jsme pomáhali zajišťovat průběh hudební akce 15. ročník Pražského Majálesu a Majálesový průvod, který procházel Prahou. Komunikace na akci byla prováděna za pomocí asi 120 radiostanicemi Motorola, které pracovali v rádiovém systému Motorola o pěti kanálech. Komunikace pro průvod Prahou byla zajišťována rádiovým systémem Motorola Mototrbo Capacity Plus v digitálním režimu z televizní věže na Žižkově. Konfiguraci rádiového systému spolu s konfigurací radiostanic a ostatní techniky provádíme na klíč, zákazník nám pouze sdělí své představy a my mu celou koncepci navrhneme a zrealizujeme. Technika je označena identifikačními štítky a kroužky s pořadovým číslem na anténách radiostanic pro snadnější orientaci uživatelů. Pro ještě snadnější manipulaci s radiostanicemi programujeme do radiostanic hlasovou navigaci (radiostanice říká stav baterie, název používaného kanálu apod.). Tato komplexní služba spolu s pronájmem radiostanic a rádiových systémů se cenově pohybuje v řádech desítek tisíc korun.

Při realizaci obdobných projektů klademe vysoký důraz na bezpečnost a spolehlivost komunikace. Výhodou těchto komunikačních systémů (Motorola repeater) je naprostá nezávislost na operátorech mobilních sítí, okamžitá dostupnost komunikace pro jednotlivce nebo celé skupiny uživatelů při stisknutí a držení jediného tlačítka na radiostanici, nezávislost na případných výpadcích ele. sítě a apod. V poslední době k touto typu komunikace nabízíme zobrazování polohy jednotlivých radiostanic. Zobrazením polohy jednotlivých radiostanic na mapových podkladech se například zrychluje reakce zásahů a jiné.            

 

Volitelné služby

 • Ruční, vozidlové nebo dispečerské radiostanice Motorola Mototrbo
 • Rádiové repeatery (zesilovače signálu) včetně rádiového systému, který pokrývá svým signálem území Prahy
 • Široká nabídka audio příslušenství (headsety)
 • Vícenásobné stolní nabíječe a mobilní nabíječe v kufru   
 • Dispečerské pracoviště / dispečink
 • Automatické monitorování provozu radiostanic 
 • Emergency funkce v radiostanicích - funkce pro tísňové volání
 • Propojení vysílaček a mobilních telefonů
 • Monitoring polohy radiostanic
 • Záznam rádiových relací
 • Školení obsluhy 
 • Individuální konfigurace techniky na míru
 • Identifikační kroužky a štítky pro rychlejší přehled o zapůjčené technice 

 

Pro informace o uvedených službách a funkcí nás neváhejte kontaktovat telefonicky, osobně nebo prostřednictvím emailu, případně se podívejte na stránky naší půjčovny radiostanic, telefon do půjčovny radiostanic: 226 808 707.